ค่าบริการ

ล้างเครื่องซักผ้า ฝาบน (Top Load Washer)

เครื่องซักผ้า ฝาบนขนาด (K.G.)ราคา

เครื่องซักผ้า ฝาหน้า (Front Load Washer)

เครื่องซักผ้า ฝาหน้าขนาด (K.G.)ราคา

เครื่องซักผ้าอบผ้า ฝาหน้า (Washers & Dryers)

เครื่องซักผ้าอบผ้า ฝาหน้าขนาด (K.G.)ราคา

ล้างแอร์ ติดผนัง (Wall Type)

ขนาดเครื่องราคา
9000 บีทียู (BTU)
12000 บีทียู (BTU)
18000 บีทียู (BTU)
24000 บีทียู (BTU)