ช่างตู้เย็น

รับ ซ่อมตู้เย็น ซ่อมตู้แช่ ซ่อมตู้แช่เค้ก

 1. ตู้เย็น 1 ประตู
 2. ตู้เย็น 2 ประตู
 3. ตู้เย็น 3 ประตู
 4. ตู้เย็น ไซด์บายไซด์ ( Side by Side )
 5. ตู้แช่แข็ง ฝาบน
 6. ตู้แช่นมแม่
 7. ตู้แช่แข็ง สแตนเลส 1 ประตู
 8. ตู้แช่แข็ง สแตนเลส 2 ประตู
 9. ตู้แช่แข็ง สแตนเลส 4 ประตู
 10. ตู้แช่เครื่องดื่ม 2 ประตู บานกระจก
 11. ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู บานกระจก
 12. ตู้แช่ 2 ประตู ด้านบนแช่เครื่องดื่ม + ด้านล่างแช่แข็ง
 13. ตู้แช่ 4 ประตู ด้านบนแช่เครื่องดื่ม + ด้านล่างแช่แข็ง
 14. ตู้แช่เค้ก สแตนเลส ทรงเหลี่ยม
 15. ตู้แช่เค้ก สแตนเลส กระจกโค้ง
 16. ตู้แช่เค้กจีน
 17. ตู้กดนํ้าดื่ม
 18. เครื่องทํานํ้าแข็ง ร้านกาแฟ ก้อนเหลี่ยม
 19. เครื่องทํานํ้าแข็ง สแตนเลส
 20. ตู้แช่ ซูชิ ปลาดิบ กระจกโค้ง
 21. ตู้แช่ ซูชิ ปลาดิบ ทรงเหลี่ยม
 22. ตู้เย็น ระบบ อินเวอร์เตอร์ inverter
 23. ตู้แช่ ระบบ อินเวอร์เตอร์ inverter